ბუღალტერიის წარმოება მოქმედ კომპანიებსთვის

სააგენტო ”ეკაუნტინგ სერვისი” უკვე მოქმედ კომპანიებს გთავაზობთ ბუღალტერიის წარმოების მომსახურების სრულ კომპლექტს:

-ძველი საბუღალტრო ანგარიშის სრული ანალიზი

-მათ გასწორებაში ცდომილებების გამოვლენა, შემდგომი საქმიანობის კვალიფიციურად წარმოებისათვის

-თითოეული კომპანიისათვის ფინანსური ანგარიშის წარმოების ინდივიდუალური გეგმის შედგენა, გამომდინარე მათი საქმიანობის სპეციფიკიდან

-ინვენტარიზაცია, რომელიც მოიცავს სრულ კონტროლს გაყიდული საქონლის რაოდენობაზე, ნაშთსა და ახალი საქონლის მოწოდებაზე

-დამატებითი კონსულტაცია კომპანიის ფინანსური საქმიანობის ყველა საკითხებზე

ჩვენ ვღებულობთ სრულ პასუხისმგებლობას ჩვენს მიერ გაკეთებულ ანალიზსა და თქვენი ბიზნესის შემდგომ ფინანსურ თანხლებაზე.

ყველა სერვისი დაგვიკავშირდით