საბანკო გადარიცხვები

ორგანიზაციების ბიზნეს-საქმიანობა გულისხმობს ინტერნეტ-ბანკინგით მუშაობას, კერძოდ კი ქვეყნის შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ ფულად გადარიცხვების. საყურდღებოა, რომ ყველა ბუღალტერს არ გააჩნია მსგავს ოპერაციებთან მუშაობის გამოცდილება. „ეკაუნტინგ სერვისის“ თანამშრომლები დახელოვნებულნი არიან  საკითხებში, რომლებიც ეხება ნებისმიერი სახის ფულადი ტრანზაქციების შესრულებას.

ყველა სერვისი დაგვიკავშირდით