თანამშრომელთა შტატების გაფორმება

თანამშრომელთა შტატების ფორმირება ხდება ორგანიზაციასთან შრომითი კონტრაქტების გაფორმების გზით. ეს კი წარმოადგენს მთავარი ბუღალტერის პირდაპირ მოვალეობას. ამ ხელშეკრულებების თანახმად, საგადასახადო სამსახურს ყოველთვიურად წარედგინება ანგარიში ხელფასის გაცემის შესახებ.

ყველა სერვისი დაგვიკავშირდით