თანამშრომლობა პარტნიორების - კომპანიებთან

ბიზნეს საქმიანობა გულისხმობს სხვა კომპანიებთან აქტიურ თანამშრომლობას. ეს შეიძლება გამოიხატოს საქონლის, მომსახურების ან პროდუქტის შეძენასა თუ საიჯარო და სხვა სახის ურთიერთობებში. ჩვენი ბუღალტრული მომსახურების ერთ-ერთი კომპონენტი სწორედ თქვენს დებიტორებთან და კრედიტორებთან ეფექტიანი ფინანსური ურთიერთობის წარმართვაა. სააგენტო „ეკაუნტინგ სერვისის“ თანამშრომლები დაგეხმარებიან თქვენ დაივიწყოთ პრობლემები კრედიტორებთან, ხოლო დებიტორებთან მუშაობა გახადოთ უფრო მოსახერხებელი და ხარისხიანი.

ყველა სერვისი დაგვიკავშირდით